GYM+G+5+Ready_30cm_2.png

....Korduma kippuvad küsimused

1. Kuidas liituda?
Registreeri end kliendikeskkonnas. Soorita makse. Tõmba telefoni Gym! mobiilirakendus (App Store / Google Play). Logi sisse. Vajuta üleval paremas nurgas asuvale võtme ikoonile. Genereeri personaalne QR-kood. Suuna QR-kood sissepääsu juures paikenva QR-koodi lugeja alla. Naudi trenni!

2. Kuidas tasuda?
Tasumine toimub ainult maksekaartidega. Tasuda saab nii Visa kui ka Mastercard deebet- ja krediitkaatidega.

3. Mida teha kui tasumine ebaõnnestub?
Juhul kui tasumine esimesel korral ebaõnnestub, logi sisse kliendikeskkonda. Vali „Maksed“. Märgi linnukesega makse(d), mille eest soovid tasuda. Vali „Maksa“. Soorita makse.

4. Mis pakettide vahel on võimalik valida?
Sul on võimalik valida kahe paketi vahel: aastane jõusaali külastusõigus igakuiste maksetega ja aastane jõusaali külastusõigus ühekordse ja kohese tasumisega.

5. Mis kellaaegadel on jõusaal avatud?
Jõusaal on avatud ööpäevaringselt.

6. Miks on tarvis kasutada isiklikku tabalukku?
Isiklikku tabalukku on vaja riietusruumides olevate kappide lukustamiseks. Tabaluku saad vajadusel soetada jõusaalis asuvast müügiautomaadist.

7. Kas on võimalik tulla proovitreeningusse?
Jah. Proovitreeninguks soeta endale kolmepäevane jõusaali külastusõigus.

8. Kas jõusaalis toimuvad rühmatreeningud?
Ei.

9. Kas on võimalik kasutada personaaltreenerite teenuseid?
Jah. Meie personaaltreeneritega saad tutvuda siin. Aja broneerimiseks ja hindade teada saamiseks võta endale meelepärase treeneriga otse ühendust.

10. Kas jõusaalis kehtib vanusepiirang?
Jah. Jõusaali teenust on võimalik kasutada alates 15. eluaastast. Kõikide alaealiste nimel sõlmivad lepingu nende seaduslikud esindajad.

11. Kas on olemas saun?
Soovime tagada oma klientide maksimaalse turvalisuse. Teenindava personali puudumise tõttu me saunateenust ei paku.

12. Kas enda liikmelisust võib jagada või edasi anda?
Ei. Liikmelisus on personaalne. Selle jagamine kolmandate isikutega on keelatud ning selle edasi andmine ei ole võimalik.

13. Kas ühe liikmelisusega võib külastada kõiki Gym! jõusaale?
Jah.

14. Kas on võimalik võtta maksepuhkust?
Ei. Selleks, et saaksime pakkuda soodsaimat hinda, ei võimalda me maksepuhkust.

15. Mida kujutab endast iseteeninduslik jõusaal?
Iseteeninduslikus jõusaalis puuduvad nii teeninduslett kui ka -personal nende traditsioonilises mõistes. Nende asemel on meil müügiautomaadid ja personaaltreenerid, kes on alati valmis abistama.

16. Kuidas lõpetada leping?
Leping on siduv 12 kuuks. Lepingut ei saa lõpetada ennetähtaegselt. Lepingu lõpetamine tuleb fikseerida vähemalt üks kuu enne lepingu soovitud lõppemiskuupäeva kliendiportaalis “Lepingu andmed” alt.

 

SISEKORRAEESKIRJAD >>
ÜLDTINGIMUSED >>
KÜPSISTE KASUTAMISE EESKIRI >>

..

Frequently Asked Questions

1. How to join?
Register yourself in the client portal. Make the payment. Download the Gym! App (App Store / Google Play). Log in. Push the key icon in the top right corner. Generate you personal QR-code. Point the QR-code under the QR-code reader. Enjoy your workout!

2. How to pay?
Payments are only made with payment cards. You can pay with both Visa and Mastercard debit and credit cards

3. What to do if the payment fails?
In case the payment fails on the first try, log in to the client portal. Select “Payments”. Check the payment(s) you want to pay for. Select “Pay”. Make the payment.

4. Which packages can I choose from?
You can choose between two packages: one year gym access with monthly payments and one year gym access with a one-time, immediate payment.

5. What are the opening hours?
The gym is open 24/7.

6. Why do I need to use a personal padlock?
Personal padlock is needed to lock your locker in the changing room. You can bring it with you or buy one from the vending machine.

7. Is it possible to get a trial workout?
Yes. For a trial workout you can purchase the three-day gym pass.

8. Are there any group trainings?
No.

9. Is there a personal trainer service?
Yes. You can get acquainted with our personal trainers here. For bookings and price info, please contact the personal trainers directly.

10. Is there an age restriction?
Yes. The minimum age requirement is 15 years of age. All agreements with the underage members must be signed by their legal guardians.

11. Is there a sauna?
We want to ensure the best possible security of our clients. Due to the absence of service personnel we do not offer sauna services.

12. Can I share or forward my membership?
No. The membership is valid for one person only. It is prohibited to share or forward the membership to others.

13. Can I visit all gyms under the Gym! brand with one membership?
Yes.

14. Can I freeze my membership?
No. To be able to offer the most affordable price, we do not offer the freeze option.

15. What is a self-service gym?
A self-service gym does not have a service desk or personnel in their usual meaning. Instead there are vending machines and experienced personal trainers who also act as trainers on duty.

16. How to terminate an agreement?
The contract is binding for 12 months. The contract cannot be terminated prematurely. The termination of the contract must be fixed at least one month before the desired date of termination of the contract in the client portal under “Contract Details”.

 

INTERNAL RULES >>
GENERAL TERMS >>
COOKIE POLICY >>

..

Часто задаваемые вопросы

1. Как подключиться?
Зарегистрируйтесь в клиентском портале. Сделайте платеж. Скачайте в телефон мобильное приложение Gym! (App Store / Google Play). Авторизуйтесь. Нажмите значок ключа в правом верхнем углу. Создайте персональный QR-код. Направьте QR-код под устройство чтения QR-кода. Приходите на тренировку!

2. Как оплатить?
Платежи производятся только с помощью платежных карт. Вы можете оплатить с Вися и Мастеркард дебетными и кредитными картами.

3. Что делать, если платеж не удался?
Если платеж не выполнен в первый раз, войдите в клиентский портал. Выберите «Платежи». Выберите платежи за каторые хотите оплатить. Выберите «Оплатить». Сделайте платеж.

4. Какие пакеты можно выбрать?
Вы можете выбрать один из двух пакетов: годовое право посещения зала с ежемесячными платежами и годовое право посещения тренажерного зала с оплатой целиком и сразу.

5. В какое время открыт тренажерный зал?
Спортивный зал открыт круглосуточно.

6. Почему необходимо брать с собой персональный висячий замок?
Личный висячий замок требуется для запирания шкафа в раздевалке. Висячий замок можете купить в торговом автомате в спортивном зале.

7. Можно ли прийти на пробную тренировку?
Да. Для пробных тренировок необходимо приобрести трехдневный пропуск.

8. Проводятся ли в спортивном зале групповые тренировки?
Нет.

9. Можно ли пользоваться услугами персональных тренеров?
Да. Ознакомьтесь с нашими персональными тренерами здесь. Для бронирования время и ценообразования свяжитесь прямo с тренером.

10. Есть ли в спортивном зале возрастные ограничения?
Да. Услугами спортивного зала можно пользоваться начиная с 15 лет. Договоры с спортивном залом от лица несовершеннолетних лиц заключают их родители.

11. Есть ли сауна?
Мы стремимся предлагать своим клиентам максимальную безопасность. Вследствие отсутствия обслуживающего персонала мы не предлагаем услуги сауны.

12. Можно ли делиться или передавать свое членство?
Нет. Членство действительно только для одного человека. Им запрещено делиться с третьими лицами и его нельзя передавать дальше.

13. Можно ли с одним членством посещать все тренажерные залы под знаком Gym!TM?
Да.

14. Можно ли взять отпуск от платежей?
Нет. Чтобы постоянно предлагать лучшую цену на рынке, мы не предоставляем возможность отпуска от платежей.

15. Что собой представляет тренажерный зал самообслуживания?
В тренажерным залe самообслуживания нет стойки администратора и персонала в их традиционном значении. Вместо них установлены торговые автоматы и работают квалифицированные персональные тренеры, также выполняющие функции дежурных тренеров.

16. Как завершить договор с Gym!TM?
Договор действует 12 месяцев. Договор не может быть расторгнут досрочно. Прекращение действия договора должно быть зафиксировано как минимум за один месяц до желаемой даты расторжения договора на порталe клиента в разделе “Контракт”.

 

>>> ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО РАСПОРЯДКА        

>>> ОБЩИЕ УСЛОВИЯ

>>> ПРЕДПИСАНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ФАЙЛОВ COOKIES

....